Y
خانه مطالب چراغهای پارکی پایه کوتاه

چراغهای پارکی پایه کوتاه

چراغهای پارکی پایه کوتاه

صنایع روشنایی تکشیدفام باتولیدبالغ بر20مدل بزرگترین مجموعه تولیدچراغهای پارکی پایه کوتاه  به روش دایکاست درایران را دارد

این مجموعه با تنوع بالای شاخه امکان تولید چراغهای پارکی پایه کوتاه را باقیمت مناسب و انواع شاخه وحالت سرازیر وسربالا رودارد