Y
خانه اخبار چراغ های محوطه ای

چراغ های محوطه ای

چراغ های محوطه ای

صنایع روشنایی تکشیدفام باتولیدبالغ بر20مدل بزرگترین مجموعه تولیدچراغهای محوطه ای به روش دایکاست درایران را دارد

این مجموعه با تنوع بالای شاخه امکان تولید چراغهای محوطه ای را با انواع شاخه وحالت سرازیر وسربالا رودارد

مطلب بعدی
چراغهای محوطه ای
مطلب بعدی
چراغ های باغی